Trojan

ABOUT ME

ABOUT ME
WHO AM I?

/ WHO AM I /

ELIJAH HLASTAN

PROGRAMMER
Noun - [ organism that converts caffeine to code ]

My name is Elijah but I am known as Trojan ( or TrojanLij ) and I'm a programmer and an ethical hacker.

SKILLS

/ SKILLS /

DIGITALNE SKILLS

Web Development / Linux / Windows / Microsoft Office / Web Development HTML 5 CSS JavaScript / Web HTML JAVA script PHP CSS XML XSL


ETHICAL HACKING (CYBERSECURITY)

Vulnerability Assessment / Vulnerability Management / Ethical Hacking / Private-Key Cryptography / Penetration Testing / Java


PROGRAMMING / DEVELOPMENT

Python / MySQL / HTML / C / C++ / SQL / CSS / JSON / PHP / JavaScript / JQuery / XML / AJAX


FRAMEWORKS

Bootstrap / Github / Git / Visual studio - Visual Basic / Visual Studio Visual Studio Code

PROJECTS

PROJECTS
ACTIVE

/ ACTIVE /

ARTOPOLIS

Artopolis is the first online platform for the promotion and sale of works of art for all Slovenian artists.


Artopolis offers simple and free tools for creating an online portfolio for all visual arts media. It enables galleries, collectors and the general public to easily view and purchase contemporary art productions.

POSITION - Head of Security and Development.

As an ethical hacker and programmer, I lead the development of security systems and logic of the Artopolis portal. Among other things, I take care of the reliability and security of the portal and the storage of data of all our future users.

ISF

We have been dealing with computer security with a team of highly qualified experts for more than 10 years. In our work we cooperate with small entrepreneurs as well as with larger organizations and international companies. Our mission is to help companies protect their information systems before abuses occur, and to make employees aware of the importance of computer security. Based on many years of experience, we offer professional and reliable services and solutions.

POSITION - Freelance penetration tester / security consultant.

As one of their penetration tester, I am employed to verify and improve the security of a company's computer system. My job is to conduct advanced penetration tests on a company's system and identify any breaches or weaknesses in the security setup.

2018

/ 2018 /

POLIGON JUNAKOV

Poligon junakov predstavlja intermedijsko inštalacijo - razstavo. V prostorih MKC Slovenj Gradec, kjer je v prvih decembrskih dneh potekalo svečano odprtje, so avtorji projekta uprizorili simulacijo fantastičnega poligona junakov, junakov iz slovenske literature, zgodovine, mitologije – Martin Krpan, Kralj Matjaž, Povodni Mož in Urška, Sirota Jerica ter Kekec.


Vsi liki so uprizorjeni na velikem “platnu”. Poleg ogleda projekcije razstava ponuja možnost interakcije z obiskovalci. Že dolgo je v ekipi Gangl production, ki se ukvarja z animacijami, projekcijami in videomapingom, tlela želja, da bi storili odmik od samih video projekcij, video mapingov in da se združi vizualizacije z interaktivno tehnologijo. Razmislek je šel v smer, kako vključiti gledalca, da ta postane aktivno vpleten v potek animacij, da s potekom animacij sodeluje in jih tudi sproža. Vsebinsko je projekt osnovan na knjižnih delih iz slovenske literature. Ker se z napredkom spleta, informacij in tehnologije pravila igre za nas, konzumerje zgodb, spreminjajo, zanimivo postaja drugo – virtualna resničnost, računalniške igre, telefoni, aplikacije. Temu primerno so predstavljene klasike naše literature skozi sodobno tehnologijo. Ob tem so združena področja ukvarjanja vseh vpletenih - glasba, zvočna produkcija, animacija, programiranje, tehnologija premika, pripovedništvo, slikarstvo in modeliranje.